Carsten Bo Nielsen

Kandidat til Fredensborg byråd

Debatter

Det her brænder jeg for i Fredensborg-Humlebæk:

Miljø- og planområdet:

Vi bor i kommunen af mange forskellige grunde, men for mange af os er kombinationen af den korte afstand til København og den smukke natur, som omgiver os, afgørende. Vor natur har stor rekreativ betydning for os alle, og det er afgørende for mig, at vi passer godt på vor natur. Vi skal også passe på vor lokale historie, og kommunens planafdeling skal begynde at lytte til borgerne i stedet for pr. refleks at afvise, hvad borgerne skriver uden at undersøge sagen.

Offentlige investeringer, herunder svømmehal:

Tidssvarende skoler og plejehjem er langt vigtigere end en svømmehal. Skoler og plejehjem er ”must have”, men svømmehal er kun ”nice to have”. Herudover har vi ikke mindre end 5 svømmehaller i Hørsholm, Blovstrød, Allerød, Hillerød og Helsingør, så vi har alle en svømmehal i nærheden.

Du kan læse mere herom i mine læserbreve:

Ikke befolkningsvækst for enhver pris  - Lokalavisen, 31. august 2017

Om kommunens for stærke begrænsninger i mulighederne for bæredygtig byudvikling - Amtsavisen, 4. september 2017

Om Dauglykke-bakkerne (Humlebæk Syd) i Lokalavisen 25. september 2017:

Om cykelmotorvej  - Amtsavisen 2. oktober 2017 

Om tilfældigheder i kommunens registrering af bevaringsværdige ejendomme – Lokalavisen, 10. oktober 2017

Misinformation om budgetforlig  - Amtavisen 28. juli 2017

De fire byer skal behandles lige: Der investeres også i den sydlige del af kommunen - Amtsavisen, 10. juli 2017

Nivå Centeret: Om styrkelse af Nivåcenteret og andre centre - Amtsavisen, 22. august 2017

Kommunens gæld og vedligeholdelsesefterslæb: Om størrelsen af kommunens samlede gæld  - Amtsavisen 19. juli 2017